سبد خرید
سبد خرید ( 0 )
عضویت / ورود    

مقالات مشاوره
 
 افسردگی کودکان
پژوهش ها نشان داده است که افسردگی می تواند از آغاز زندگی یعنی دوران نوزادی هم پدید آید.
 پنج عادتی که مغز را نابود می کند
  هر کدام از اعضای حیاتی بدن برای زندگی نیاز به رعایت نکات خاصی دارند که در صورت
نقش والدین در قبولی فرزندانشان در کنکور
مساله کنکور در خانوادههای مختلف واکنشهای متفاوتی را به وجو میآورد.بعضی از والدین بیتفاوتند و خیلی کاری به
نقش باورهاوتفکرمنطقی در قبولی کنکور
آیا میتوان احتمال موفقیت را تعیین کرد؟ بلی! به شرطی که معلوم باشدچه قدربه خودتان اطمینان داریدوچه قدرخود را
مدیریت زمان دریک تعبیرساده یعنی:توانایی ادارهی زمان.
بحث مدیریت زمان فقط به کنترل زمان وافزایش ساعات مطالعه اختصاص ندارد،بلکه آن به هرچیزی که منجربه افزایش
هدف یابی
هدف شما ازدرس خواندن ویاشرکت درکنکورچیست؟ آیابه اهمیت این پاسخ آگاهی دارید؟ آیامیدانیدنوع هدف تاچه حددرمسیرفعالیت تاثیردارد؟ آیاهدفی که انتخاب کردهاید،منطقی
فرصتی برای ارزیابی و بازنگری - کارهای خودرا بازنگری کنید ...
بسیاری ازمواقع وقتی فرصتی برای ماپیش میآیدکه تجربهای را دوباره تکرارکنیم و کاری راکه قبلا انجام دادهایم بار
فنون تست زنی برای کلیه دروس
فنون تستزنی،یکی ازمهارتهای لازم دردوران دبیرستان وبه خصوص کنکوراست.تسلط برتستزنی درموفقیت کنکورتاثیرغیرقابل انکاری دارد.بحث دربارهی مجموعه مهارتهایی که
 
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به مهندس علی سلطانی می باشد .
طراحی سایت